Venstre — det grønne alternativet

Etter seks år med rødgrønn regjering er Norge blitt ei klimasinke, og vi har nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973. Dette må gjøre noe med. Når regjeringen ikke tar ansvar, må vi som lokalpolitikere bidra sterkere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Grønn jord

Foto: dataanimert

For Venstre er klassisk miljøvern like viktig som klima og energi. Vi mener at naturmangfoldet er selve livsgrunnlaget lokalt og har tatt til orde for en overordnet handlingsplan for truede dyre- og plantearter. Venstre har utrettelig kjempet for et bedre kollektivtilbud, og vi har vært en av de fremste pådrivere for gode og ambisiøse klima- og energiplaner i fylkets kommuner.

Vi vil at Vestfold skal forbli grønn og trivelig hvor det er godt å leve. Venstre legger derfor opp til en offensiv satsing på et grønt næringsliv, en klimavennlig samferdselspolitikk, miljøriktige byggeprosesser og bevaring av våre felles ressurser for framtiden. Vårt miljøengasjement går som en grønn tråd gjennom hele programmet vårt, helt ned til papiret det er trykt på.

Hvis du bryr deg om miljø, klima og naturvern, stemmer du Venstre — det grønne alternativet!

Karin Frøyd


Karin S. Frøyd

3. kandidat,
Vestfold Venstres fylkestingsliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**