Venstre — i sentrum

Intervjuet med meg som kommunestyrerepresentant og 1.kandidat, og kommunestyrerepresentant Kjersti Almåsvold i EUB lørdag04.09 var bra, og jeg står for alt som ble sagt. Overskriften “Venstre hører til på høyresida” er likevel misvisende. Venstre er et sentrumsparti, med en liberal ideologi — ubundet av særinteresser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre i Eidsvoll har siden 1995 gått til valg på å få til et maktskifte i Eidsvoll. Fordelen med å være et parti i sentrum av politikken er at du kan "vippe makten" når et parti har vært dominerende over lang tid. Og slik er det i Eidsvoll; Arbeiderpartiet har styrt kommunen siden før 2.verdenskrig, med unntak av fire år. Derfor mener Eidsvoll Venstre at det er behov for maktskifte.

Venstre vil ha et skifte i Eidsvoll for å få nye koster inn i rådhuset. Nye ideer, nye mennesker, ny politikk og ny kurs. For å få til dette skiftet trengs en bred ikke-sosialistisk koalisjon. Fordelen ved å stemme på et parti i sentrum er at du som velger kan bidra til at ytterfløyene i politikken (SV og FrP) ikke får for stor innflytelse på den politikken som skal skapes etter valget. Jo sterkere Venstre, jo større tyngde i sentrum.

Maktskifte kan skje på to måter; 1) enten et valgteknisk samarbeid som fordeler verv og posisjoner, og så får forhandlinger og avstemninger i kommunestyret, formannskapet råd og utvalg i perioden vise hvilken politikk det er flertall for. Eller 2) ved en politisk avtale som grunnlag for hva som skal gjøres i perioden — og med en avtale om fordeling av verv og posisjoner mellom dem som er med på denne avtalen. Venstres ambisjon i Eidsvoll er alternativ 2. Da får man et reelt skifte.

Venstre er et ansvarlig parti. Vi kommer ikke med store løfter som ikke kan finansieres. Til gjengjeld mener vi noe med forslagene vi kommer med. Det handler om mer enn å vinne velgere og valg. Det handler om å få gjennomført den politikken vi mener er den riktige for Eidsvoll.

Selv om Venstre er minst i kommunestyret har vi vært med å ta ansvar i denne perioden, da Aps foretrukne partnere SV og Bygdelista sviktet (i budsjettet, og når det gjelder omorganisering av kommunen). Hvis du vil, er Venstre i Eidsvoll klare til å ta større ansvar i Eidsvoll de neste fire årene.

Knut Bakkehaug,

Kommunestyrerepresentant, 1.kandidat Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**