Vestfoldfestspillene – hva nå?

I den tiden Vestfoldfestspillene har eksistert, har de forskjellige arrangementene hatt et desentralisert preg. Alle byene og de fleste landkommunene har hatt flere eller i hvert fall et eller to arrangement.
Festspilldirektøren og hans nærmeste medarbeidere har i de senere år hevdet at det er vanskelig å markedsføre festspillene fordi arrangementene er desentralisert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Vestfold Festspillene

Foto: Vestfold Festspillene

Det har også vært hevdet at det står i vedtektene, at det skal være minst et festspillarrangement i hver kommune hvert år.

Det er ikke riktig. Det står ikke noe i vedtektene om at alle kommunene skal ha minst et arrangement i året. Det har imidlertid vært en forutsetning at arrangementene skal være spredt rundt i fylket.

Det er lett å forstå at det er lettere å la festspillene prege for eksempel Tønsberg, hvis alle arrangementene foregår i Tønsberg. Men da vil jo alle de andre byene og stedene ikke merke at det er festspill. Det blir et Tønsbergfestspill.

Jeg tror ikke at Larvik, Sandefjord, Horten og Holmestrand er så interessert i å betale sin eierandel hvis alle, eller nesten alle arrangementene skal foregå i Tønsberg. Dette gjelder forresten alle Vestfoldkommunene, utenom Tønsberg. Vestfold er et lite fylke, men for oss som bor i den nordre delen, og har Drammen som nærmeste by, vil sentraliseringen av Vestfoldfestspillene kunne føre til at vi velger kulturarrangement i Drammen i sterkere grad enn tidligere.

Kanskje det ikke finnes noen Vestfoldidentitet, men dersom noe sånt finnes, vil denne identiteten ikke bli styrket hvis nesten alle arrangementene er i Tønsberg.

Til nå har vi følt at vi får en samhørighet med resten av Vestfold gjennom festspillene.

Jeg tror at de som steller med den nasjonale pengesekken, har lagt positivt merke til strukturen til

 Fred R. Fredriksen

Fred R. Fredriksen

Vestfoldfestspillene. Kanskje det er derfor myndighetene har vært ganske velvillige til å bevilge penger? Etter det jeg kjenner til, finnes det ikke noen andre fylkesfestspill i Norge.

Dersom det blir mer eller mindre et Tønsbergfestspill etter hvert, vil det bare bli et festspill på linje med mange andre festspill og festivaler i Norge.

Fred Fredriksen
Venstres fylkestingsgruppe
Nestleder i fylkets hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**