Mislykket stormløp mot Frøya Venstre

Frøya Venstre er de siste dagene blitt utsatt for kraftige angrep fra Inge Ryan, tidligere prosjektleder for «Frøyamodellen», Helge Borgen (Ap) og Sveinung Gundersen (Krf). Men angrepene faller på egen urimelighet og usaklighet, og slår tilbake på opphavsmennene. Venstre har ikke noe problem med å svare for seg. Se her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vil du ha større skrift, trykk CTRL + (mindre skrift, trykk CTRL — ). Kan trykkes én eller flere ganger.

 Sistranda skole har fått nye og funksjonelle skolebygninger. Arvid Hammernes og Vibeke Franck Sehm mener angrepene fra Ryan, Borgen og Gundersen ikke ødelegger for Venstre, men for Sistranda skole. Det er ille!

Sistranda skole har fått nye og funksjonelle skolebygninger. Arvid Hammernes og Vibeke Franck Sehm mener angrepene fra Ryan, Borgen og Gundersen ikke ødelegger for Venstre, men for Sistranda skole. Det er ille!

Det er særlig sammenbruddet for «Frøyamodellen» i 2007/08 og at det ble vedtatt å renovere Sistranda skole i stedet for å rive alt og bygge nytt, som Ryan, Borgen og Gundersen har vondt for å komme over. Disse to tingene får skylda for alt som er galt ved Sistranda skole, og det er Frøya Venstre som er årsak til all elendigheten, gjennom sin kritikk av Frøyamodellen og ved å gå inn for renovering i stedet for nybygg!

Ryan, Borgen og Gundersen mener at det bare er en radikal skoleomlegging à la Frøyamodellen som kan få Sistranda skole på rett kjøl. Det innebærer bl.a utstrakt bruk av alternative læringsarenaer. De mener at de nyrenoverte/ nybygde lokalene på Sistranda skole er uegna til dette, og at vi fortsatt sitter med en 60-tallsskole på Sistranda.

Påstandene faller på egen urimelighet

● De romløsningene skolen nå har, bl.a med klasserom i stedet for baserom, er i tråd med de ønskene skolen og lærerne hadde.
● Skolen, lærerne og elevene er godt fornøyd med de bygningene de har fått, og de blir enda mer fornøyd når siste byggetrinn er ferdig, til jul.
● At skolens svake resultater skyldes mangel på Frøyamodell og mangel på nybygg blir helt meningsløst. Vi taper jo for kommuner og skoler som driver god, tradisjonell undervisning!

Hva er det Ryan, Borgen og Gundersen vil oppnå?

De vil ta Venstre. Men de må jo se at de rammer Sistranda skole, som har fått bygninger som de er fornøyde med og gleder seg over. Ryan, Borgen og Gundersen tar fra dem gleden og inspirasjonen som ligger i nye lokaler. I tillegg kan de bidra til å så ny splittelse ved skolen. Dette er ille!

Skolen er for teoritung

Vi er enig med Ryan, Borgen og Gundersen i at skolen er for teori-tung. Det gjør at mange elever ikke finner seg til rette i skolen. Problemet ble særlig merkbart da valgfaga ble tatt bort i 2006. Valgfaga kommer nå inn igjen, og det hilser vi med glede!

Det må tas grep i Frøya-skolen

Frøya har i flere år skåret lavt på avgangsresultater og nasjonale prøver. I år har Frøya-skolen opplevd tidenes svakeste avgangsresultat i 10. klasse.
Siste skoleåret har Sistranda skole slitt mer enn vanlig, pga nedskjæringer, svak bemanning, stort sykefravær og manglende vikarbudsjett.

Å få gjort noe med dette er etter Venstres mening kanskje den viktigste oppgaven vi står overfor i Frøya kommune. Vi er nødt til å ha en god skole å tilby ungene. Og vi må gjøre grep som gir resultater for de som går i skolen nå, ikke først om fem år.

Slik situasjonen er, må vi tenke nøye gjennom prioriteringer og tiltak. Vi er svært uenig både i Ryans årsaksforklaringer og hans medisin. Det blir en full avsporing å hevde at skolens problemer skyldes at man ikke har fått «snudd opp ned på det gamle skolesystemet».

Vi må prioritere læringsmiljøet og elevnære tiltak

Situasjonen tilsier helt klart at vi må prioritere tiltak som har størst mulig praktisk nytte for læringsarbeidet og læringsmiljøet. Det er mer enn nok av utviklingsprosjekter i Frøya-skolen. Venstre mener at skolene må få konsentrere seg om de områdene der de kjenner at skoen trykker, og det er på disse områdene vi eventuelt må sette inn ekstra ressurser. Skolene må ikke tvinges til å bruke tid på områder der skoen ikke trykker.

Et krafttak for å få tak i flere faglærte lærere er også viktig. Alt står og faller med lærerne. Med gode lærere løses det meste. Men vi må også sørge for at skolene har tilstrekkelig bemanning, utstyr/ressurser, og altså tid til læringsarbeidet og til pedagogisk ledelse. Rektorene må få være mer til stede og mindre på møter. Tilpasset opplæring og tidlig innsats overfor barn som sliter, er svært viktig.

Får vi disse konkrete tiltakene på plass, vil vi fort få bedre resultater i Frøya-skolen! Uten disse tiltakene får vi det ikke! Så alvorlig er det.

Skeptisk til store utviklingsprosjekter

Venstre har høye tanker om skolen, men vi er skeptiske til store, radikale utviklingsprosjekt à la Frøyamodellen. Vi har mer sans for prosjekter som kommer nedenfra, fra engasjerte lærere, fra dem som kjenner hvor skoen trykker.

I skolen er det viktig med trygghet og faste rammer.

Renoveringen ble kostbar

Et punkt Venstre blir «kjørt» på, er at renoveringen ble så dyr at det nærmer seg prisen på nybygg. Vi innrømmer at renoveringen ble vesentlig dyrere enn det vi regnet med i utgangspunktet. En av grunnene var at renoveringen kom til å omfatte nybygginger som ikke opprinnelig var forutsatt, bl.a ny 2.etasje for mellomtrinnet og tilbygg til den nye ungdomsskolefløya.

Da forprosjektet til ca. 92 mill. kr ble behandlet i kommunestyret 26.06.2008, fremmet rådmannen (Roger Sørensen) forslag om å redusere prosjektet til en totalkostnad på 50 mill kr. Frp, H og Sp gikk for rådmannens forslag. Venstre gjorde ikke det. Vi var også svært betenkt over kostnaden, men vi gikk likevel for renoverings- og nybyggeprosjektet til 92 mill kr. SV og 5 representanter fra Ap stemte med oss og skaffet flertall for renovering. Bare 3 gikk for Ap og Krf’s forslag om nybygging. Alle var da klar over at det var brukt en god del penger på prosjektering av nybygget — men ikke 15 mill kr, som Ryan hevder!

Renoveringen ser ut til å ende på 94,7 mill kr, inkl. mva, som kommunen får tilbake. Det er mye penger, men vi synes det er verdt det!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**