Til innhold
Gårdsøykeila i Mausund, Frøya
Foto: Hanna Marie Hammer

Se fremover med Frøya Venstre

Frøya Venstre

Venstre er et moderne og framtidsrettet sosialliberalt parti. Samtidig er Venstre det eldste partiet i Norge og bærer av den viktigste arven og de grunnleggende verdier i norsk politikk. Venstre er helt uavhengig av særinteresser. Venstre ligger i «navet» i det politiske landskapet. Det er der de beste løsningene finnes.

Frøya Venstres prioriteringer finner du i valgprogrammet vårt. Programmet er verdt å kaste et blikk i. Det er godt for hodet, godt for hjertet og godt for Frøya. Se her.

Hjertesaker

 • Levende lokaldemokrati og gode lokalsamfunn med frihet og muligheter

  Venstre er opptatt av at de politiske prosessene er demokratiske og med åpenhet. Gode lokalsamfunn er avhengige av en stedsutvikling som skaper attraktive bo- og nærmiljøer der folk bor.

 • Ta vare på naturen

  Å beskytte naturen er en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.
  Naturen er en forutsetning for at vi mennesker skal leve et godt liv.

 • Skole og opplæring

  Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Venstre vil ha en skole som motiverer elever og lærere.

 • Helse og omsorg

  Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud. Forebyggende arbeid er viktig innenfor både psykisk og fysisk helse.

 • En næringsvennlig kommune

  Venstre sier at framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Det er viktig at kommunen yter god service og legger opp til gode rammevilkår for næringsvirksomhet.