Nedre Eiker Venstres saker

Her er våre viktigste saker for valget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre logo liggende

Foto: Venstre

Venstre vil:
– At Nedre Eiker sørger for å ha nok sykehjemsplasser for fremtiden, og ikke bare til neste år.
– Kommunen skal ha lokal akuttberedskap. Dette gjelder brann, lensmannskontor og legevakt.
– Sosialhjelpssatsene skal økes til det nivået som er anbefalt av sentrale myndigheter
– Styrke tilbudet til barn og unge med psykiske og fysiske helseproblemer.

– Øke lærertettheten i skolen. Øke kompetansen blant lærerne ved videreutdanning.
– Gjøre ferdig trinn 2 i utbyggingen av Veiavangen ungdomsskole
– Ruste opp Solberg skole
– Sørge for en langssiktig plan for vedlikehold av skolene

– Nedre Eiker skal prioritere etablering av gang-og sykkelstier fra Horgen til Vinnes og fra Steinberg til
Daler.
– Både Mjøndalen og Steinberg stasjon skal bestå. Utvikle nye arealer for kortids-og langtidsparkering
rundt Mjøndalen stasjon.
– Nedre Eiker skal være en forgangskommune innen miljøspørsmål. Strenge krav til frakt og destruering
av avfall. Påse at det er ryddig og rent i kommunens sentrum og fellesarealer.

– Nedre Eiker skal opparbeide og etablere nye næringsarealer.
– Kommunen oppretter en næringspolitisk avdeling, som skal kunne bistå og veilede næringsdrivende
og nyetablerte som trenger veiledning.

– Ikke tillate bygging av signalbygg på Munkhaughjørnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**