Offensivt kommunestyre: Krever varig ordning for kveldsrute

– Dette var positivt og nyttig. Jeg er veldig glad for at alle partier og hele kommunestyret slutta opp om, og står bak, mitt forslag om å kreve at kveldsruta Åmot-Eggedal skal bli et varig tilbud, sier Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kommunestyret i Sigdal slutta seg i kveld enstemmig til et forslag fra Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane om å kreve at kveldsruta Åmot-Eggedal skal ha et liv etter juni i 2012.
Dette skjedde etter en interpellasjon fra Stegane. Han fremma et offensivt forslag og sa raust ja til alle partier kunne stå som forslagsstillere.

Runolv Stegane

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

-Jeg har aldri tidligere oppleved noe lignende ved en interpellasjon. Det var positivt at alle partier står bak, og at det ble et enstemmig vedtak. Det gir større trykk overfor fylkeskommunen, sier Stegane.

Forslaget: Sigdal kommunestyret ber fylkeskommunen om å budsjettere tilstrekkelige mider til kveldsruta i fylkesbudsjettet for 2012 og i økonomiplanen for 2012-2015, jf. vedtak i Hovedutvalget for samferdsel 06.09. 2011.

Oppslag Bygdeposten


Kveldsruta gjenoppstår, men ingen varig løsning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**