Øke antall plasser for lærlinger

I Ringsaker har vi 32 kommunale læreplasser. Vi har nådd målet for opptrappingsplanen, en læreplass for hver tusen innbygger i kommunen. Venstre har vært en pådriver for dette, men det må ikke stoppe der. I Ringsaker har vi et unikt og variert næringsliv, på en måte Norge i miniatyr. Det private næringslivet har bidratt positivt med å ta inn lærlinger og sett viktigheten av å rekruttere fra nærområdet. Kommunen har vist ansvar og tilbyr nå 32 læreplasser i ulike kommunale arbeidsfelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rådhuset

Foto: B.Aartun

Behovet for læreplasser i kommunal og privat sektor er mye større enn det som tilbys i dag. Ringsaker mangler nærmere 100 lærlingeplasser totalt. Det er det viktig at vi forsøker å gjøre noe med. Unge mennesker som er i starten på sin utdanning og yrkesvalg er sårbare. Derfor er det så viktig at vi kan tilby gode læreplasser for denne gruppen.
Vi vet at det blir for få hender i helse og sosialsektoren om noen få år. Derfor er det en riktig og viktig investering å øke antallet lærlingeplasser i kommunen, og samtidig styrke innholdet i utdanningen. Dette ver og blir en prioritert oppgave for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**