Treff oss på Auli!

I dag kan du treffe Venstre på kjøpesenteret på Auli. Det er Nes Venstre og Sørum Venstre som går sammen om stand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Øystein Smidt

Fra Nes Venstre vil du møte leder for lokallaget, Øystein Smidt, og Auli-beboer og Venstre-medlem Stig Løkke-Sørensen. Sistnevnte har engasjert seg i utarbeidelsen av programmet med særlig tanke på Auli og omegn. Han vil sikre at behovene til beboerne der blir hørt.

Odin Andberg og Jim Smestad fra Unge Venstre på Årnesdagene

Fra Sørum Venstre kommer Jim Smestad, som også representerer Unge Venstre. Jim er elev ved Nes videregående skole, og var en av fire engasjerte Unge Venstre-medlemmer som deltok på valgtorgene på Nes og Hvam vgs. Takket være innsatsen fra deres, doblet Venstre oppslutningen på skolene under årets skolevalg.

Les mer om hva Venstre gjør for Auli:

Stig Løkke-Sørensen

* Vil ha bedre busstilbud fra Auli
* Årnes, et bygdesentrum for de få?
* Trenger større skoler
* Verdiskaping for framtidig velferd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**