Valget og kulturhus

Kulturhusets venner har i LA utfordret de politiske partiene om å klargjøre hvor vi står i kulturhussaka. Venstre har i denne perioden kjempet for utredning av et framtidig kulturhus i kommunen. Dette vil også være vår handling i kommende periode, skriver Venstres Einar Vandvik i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Einar Vandvik – Levanger Venstre

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

Ap og KrF har gjennom leserinnlegg i LA opplyst at de går imot kulturhus. Samtidig har de sammen med bl.a. Høyre gitt signaler om at de vil flytte kinoen til Magneten. Venstre vil kjempe mot en slik flytting. Kinoen i Festiviteten er nå digitalisert og kinotilbudet er bedret. Ferdigstilling av stadion til et aktivitetsområde for barn, unge og voksne vil styrke sentrum og understøtte kinoen i Festiviteten. Den planlagte parkeringen i nordenden av stadion vil også bidra positivt. Det tar å endre folks kinovaner, og vi må derfor få noe tid før vi igjen oppdager at kinoen i Festiviteten er verd et besøk. Kino i bysentret skaper aktivitet i sentrum — særlig på kveldstid – og øker besøket til utestedene. Flytting av kinoen vil være en kulturell årelating av sentrum!

Levanger har fostret mange gode kulturutøvere — og har potentiale til å få fram flere. Barn og unge med ambisjoner og evner innen musikk, sang, teater og andre kunstgrender må ha forbilder, noe å strekke seg etter. Lokal opptreden av nasjonale og internasjonale kunstutøvere vil være viktige inspirasjonskilder. Gjennom avisinnlegg har Ap og KrF vist til at grendehusene er tilstrekkelige kulturhus for Levanger. Å henvise seriøse kunstnere til disse lokalitetene, er som å be Levanger handballklubb spille på grusbane!

Innenfor lokalpolitikken er de fleste partiene stort sett enige om de store linjene innenfor skolepolitikk, pleie-/omsorg, næringsutvikling og ikke minst økonomistyring. Innenfor kultur synes vi å skille lag. Levanger Venstre har som målsetning å gi kulturen de samme muligheter som vi har gitt idretten. Vi vil derfor arbeide for et kulturhus i samspill mellom kommunen og private interessenter. Når det kan realiseres, vil være helt avhengig av de økonomiske forhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**