Venstre vil støtte opp om ildsjelene

Uten frivilligheten stopper Norge. Uten frivillighet ville vi ikke hatt så gode sosiale lavterskeltilbud for de blant oss som sliter eller et bredt kultur- og idrettstilbud av høy kvalitet for alle. Venstre vil støtte opp om alle disse ildsjelene som bidrar til at lokalsamfunnet blir triveligere og mer spennende å leve i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er vi som politikere som er med og setter rammene for frivilligheten. Derfor er det viktig at vi prioriterer folk fremfor systemer, og lager ubyråkratiske, enkle støtteordninger og rammer for de frivillige organisasjonene, idretten og kulturlivet. Mens SVs Kristin Halvorsen brukte landsmøtetalen sin til å ville samle alt fritidstilbud for barn og unge innenfor skoledagen mellom 8 og 16, vil Venstre at frivilligheten selv skal bestemme hvor, når og hvordan de skal bruke sitt personlige engasjement.

Venstre er opptatt av folkehelsa. Skal vi lykkes i våre målsettinger om bedre helse er samarbeidet mellom det offentlige og det private gjennom Frivillighetssentralen, lag og foreninger svært viktig. Vi vet at både kulturelle opplevelser og fysisk aktivitet bidrar til god helse. Derfor må det offentlige støtte opp om frivilligheten og legge til rette for deres virksomhet gjennom tilskuddsordninger og rimelige lokaler.

Venstre ønsker å være ildsjelenes stemme i lokalpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**