Vi må tenke nytt og smartere

Det er begrenset med kommunale midler, og det vi da kan gjøre er å tilby tjenestene på en bedre og smartere måte innenfor de rammene vi har, og da trengs det et parti og politikere som våger å tenke nytt og som ikke har gamle synder å forsvare, skriver Venstres Thor Hallgrimsen i en kommentar i Svelviksposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hele innlegget til Thor Hallgrimsen kan du lese nedenfor, eller på denne linken til Svelviksposten.

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

I den senere tid har det kommet program fra alle politiske partier som stiller liste i Svelvik. Gjennomgangstonen er at alle er ganske så like, og det eneste som skiller på de store sakene er formuleringene.

– Alle vil ha ny Svelvikvei.
– Alle vil ha pendlerbuss til Oslo.
– Alle vil opprettholde skolestrukturen.
– Alle vil fjerne eiendomsskatten.
– Alle vil ha flere innbyggere.

Sånn kunne vi bare fortsatt. Alle er for alt, og det er jo ganske typisk i en valgkamp. Politikere kommer med løfter som de utmerket godt vet at de ikke har økonomisk dekning for i perioden 2011-2015. Da blir det merkelig at de samme partiene som lover mer til alt også lover å få skikk på kommuneøkonomien

Den eneste ved siden av Venstre som har vist tegn til edruelighet er Håvard S. Ebbestad fra AP. Han ser ut til å ha evnen til å stikke fingeren i jorda å si at nok er nok.

På spørsmål fra Svelviksposten om utbygging av nye sykehjemsplasser svarte alle unntatt Venstre et rungende Ja. Venstre svarer nei fordi vi vet at det vil være økonomisk galskap å gjennomføre en slik utbygging de neste årene, fordi vi til nød kan klare oss med det vi har frem til 2015 og fordi vi ønsker å bruke nytilførte midler gjennom Samhandlingsreformen til å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen. En utbygging av sykehjemmet vil koste mange titalls millioner, og å drifte bare en sykehjemsplass koster opp mot en million per år. Dette er penger Svelvik kommune ikke har, og vi kan heller ikke pådra kommunen mer gjeld slik situasjonen er nå.

Dersom man skal bygge noe nytt i kommunal regi de neste fire årene må det være noe som kan øke kommunens inntekter mer enn hva utbyggingen kostet, for eksempel minikraftverk i eksisterende demninger og større vannføringer. Og da gjerne med en modell som gjør at kommunen ikke må ta hele investeringskostnaden alene.

Svelvik er en kommune som på de fleste områder ikke kan tilby befolkningen mer enn det de får akkurat nå, og knapt nok det. Men det vi kan gjøre er å tilby tjenestene på en bedre og smartere måte innenfor de rammene vi har, og da trengs det et parti og politikere som våger å tenke nytt og som ikke har gamle synder å forsvare. Svelvik har Norges høyeste skatt- og avgiftsbelastning av innbyggerne allerede. Ønsker velgerne mer av det, samt kutt i viktige tjenester, er det bare å stemme på partiene som vil gi mer til alt.

Et sted i Svelvik kommune hvor det er mulig å kutte kostnader med samvittigheten i behold er administrasjon. På dette området bruker Svelvik langt mer penger enn sammenliknbare kommuner, uten at det har gitt noen resultater i form av god økonomistyring eller en veldrevet kommune. Vi i Venstre ønsker å gjøre noe med dette, og i tillegg sørge for at rådmannen og hans ledergruppe ansettes på åremål.

Thor Hallgrimsen

Thor Hallgrimsen

En reduksjon i administrative kostnader vil gi kommunen et økt handlingsrom uten at innbyggerne får et dårligere tjenestetilbud. Et handlingsrom man kan og bør bruke til å betale ned gjeld raskere og gjøre kommunen mer attraktiv for næringslivet og for nye innbyggere. Da kan vi skape en bærekraftig og positiv utvikling, få kontroll på økonomien og forhåpentligvis ha råd til å bygge ut sykehjemmet etter 2015. Da kommer nemlig "eldrebølgen", og da vil vi trenge det.

Thor Hallgrimsen,
Listekandidat for
Svelvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**