Vil ha Gjøvik med i Framtidens byer

– Gjøvik trenger et slik samarbeid for å bli bedre på miljø- og byutvikling, sier Venstres toppkandidat i Gjøvik Ketil Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Framtidens byer har bidratt til å heve byenes arbeid med klima- og bymiljøspørsmål. De som deltar prioriterer klima- og miljøspørsmål i større grad og har også fått til bedre samarbeid både mellom byer og mellom etater. Gjøvik trenger et slik samarbeid for å bli bedre på miljø- og byutvikling, sier Venstres toppkandidat i Gjøvik Ketil Kjenseth.

Christin Guldahl MAdsen

Foto: Ketil Kjenseth

Resultatene kommer fram i første evalueringen av Framtidens byer-programmet. Det er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene — og gjøre byene bedre å bo i. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Programmet går i første omgang fra 2008 til 2014.

Programmet Framtidens byer skal hjelpe bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre — og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. Hver kommune får om lag 1 million kroner i årlig støtte, og kan søke om ekstra midler til gjennomføring av konkrete prosjekter.

Ketil Kjenseth, Venstres toppkandidat i Gjøvik peker på at dette er særlig aktuelt i Gjøvik for tiden:
– Ny skysstasjon og bedre busstilbud
– Areal og transportplanprosessen
– Sentrums- og strandsoneplan
– Gjøvik som sykkelby
– Mange oversvømmelser og brudd på VA-nettet de siste årene
– Høyt energiforbruk innen gatelys og rensing av vann og avløp

– Vi må samarbeide for å bygge byer og regioner for framtiden. Både med næringslivet, slik at klimavennlige produkter blir mer selvfølgelige. Med staten, så de ikke legger store arbeidsplasser dit det ikke går buss, tog eller trikk. Og med innbyggerne, slik at vi bygger byer der folk vil bo, sier Kjenseth. Han appellerer nå til Miljøvernminister Erik Solheim om å ta Mjøsbyene – Gjøvik, Lillehammer og Hamar inn i Framtidens byer-programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**