Blå, men i tvil? Prøv grønt!

I Bergen går Venstre vil valg på et grønnere og mer ansvarlig, borgerlig byråd. Bergen har et massivt borgerlig flertall. Vi mener at Venstre er det eneste partiet som kan trekke politikken bort fra de mørkeblå og i retning en grønnere og mer moderat politikk. Har du tidligere stemt på byrådspartiene, bør du vurdere Venstre i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Julie_Andersland_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Tor Blaha

I Bergen går Venstre vil valg på et grønnere og mer ansvarlig, borgerlig byråd. Bergen har et massivt borgerlig flertall. Vi mener at Venstre er det eneste partiet som kan trekke politikken bort fra de mørkeblå og i retning en grønnere og mer moderat politikk.

Om Venstre får innflytelse i et nytt byråd, vil vi kreve utarbeidingen og gjennomføringen av en realistisk finansieringsplan for å bygge Bybanen til alle bydelene i Bergen, i samarbeid med fylkeskommunen. Venstre har et forslag som involverer statlige belønningsmidler fra køprising og fra bompenger — begge tiltak som Bergen kommune rår over. Vi vil forhandle om de konkrete finansieringsmåtene, men stiller som krav at planen skal være realistisk, bindende og sikre rask progresjon i byggingen.

Om Venstre får innflytelse i et nytt byråd, vil vi kreve et løft for rusomsorgen i Bergen, hvor Venstres forslag til tiltak er et kraftig opprustet behandlingstilbud, mer midler til ettervern og botilbud, opprettelsen av et sprøyterom i Bergen og dialog med staten om en eventuell prøveordning for heroinassistert behandling. Vi vil ikke sitte i et byråd som ikke foretar et løft for rusomsorgen.

Om Venstre får innflytelse i et nytt byråd, vil vi kreve en bindende plan for bedre byluft i Bergen, gjerne i kombinasjon med finansiering av kollektivtrafikk.

Valget i høst står mellom et mørkeblått byråd med dårlig økonomistyring og handlingslammelse i møte med store trafikkutfordringer og omfattende miljøproblemer, og et blågrønt byråd med Venstre, Høyre og KrF. En stemme til Venstre er en stemme til et grønnere, borgerlig byråd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**