Folk først!

Foto: Venstre

Politikk handler om fremtiden. På valgdagen kan DU avgjøre hvordan fremtiden i Sauda skal være. Sauda Venstre vil skape et samfunn der vi setter folk først. Det er for menneskene, ikke systemene eller stemmene, vi lager politikk. Derfor er skole, miljø, næring, kultur og velferd viktige saker for oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

VELFERD
Vi vil sikre varm velferd når du trenger det. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som virkelig trenger det. Fra 2012 skal kommunene i følge samhandlingsreformen ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene, og ta større ansvar for rehabilitering og forebygging. Vi mener det er bra at flere helsetjenester flyttes nærmere innbyggerne og vi vil sikre at de lovpålagte tjenestene blir fulgt opp med nok ressurser. Det er viktig for oss samtidig å sikre økonomiske midler til de frivillige organisasjonene innen kultur og idrett for å gi de bedre vilkår.

KULTUR
Viktige kulturminner forfaller i Sauda. Dette bekymrer oss. Kulturminner er avgjørende for at fremtidige generasjoner skal forstå Saudas kulturarv og historie. Det er med på å skape lokal identitet hos hver enkelt og gjøre oss stolte. Vi vil ta vare på Tinghaug, Folkets hus og utebassenget for å kunne nytte kulturarven i ei aktiv markedsføring av Sauda sitt særpreg. Vi mener at svaret for å lykkes med turistsatsing er å ta vare på det gamle, spesielle og unike. De folkevalgte har en viktig forvalterrolle i forhold til nye generasjoner. Venstre tar denne rollen på alvor.

NÆRING
For å sikre velferden må vi også skape verdier i samfunnet. Et kreativt og verdiskapende Sauda er viktig for å beholde og skape flere nye arbeidsplasser, nye tjenester, nye produkter og en attraktiv kommune der folk vil bo og arbeide i. Vi vil støtte opp om entrepenørskap, grundervirksomhet og etablert næring. Vi vil jobbe aktivt for å bedre kommunikasjonen i og ut av kommunen. I tillegg vil vi jobbe opp mot sentrale politikere for å få opprettet flere stedsuavhengige arbeidsplasser.

SKOLE
Det er viktig for Venstre at hvert enkelt menneske skal ha muligheten til å lykkes. Det sikrer vi gjennom en god skole for kunnskap og like muligheter. En slik skole er avhengig av dyktige lærere. Derfor vil vi legge til rette for kompetanseheving i skolen. Dyktige og trygge lærere gir motiverte og trygge elever.

MILJØ
For å sette folk først, må vi også skape en miljøvennlig fremtid for våre barn og barnebarn. Et godt miljø er en forutsetning for god helse og trivsel. Vi vil i alle saker ta særlig hensyn til miljøet og være estetisk bevisst slik at Sauda virker velstelt og blir triveligere å bo i.

Sauda Venstre sin politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Det vil gi muligheten til å skape et godt liv for deg og de rundt deg.

Vegard Floa

Foto: Venstre

Godt valg!

Vegard Floa
1. kandidat Sauda Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**