Nye muligheter for Hof med Venstre

Etter 24 års fravær stiller Venstre igjen liste i Hof. Ordførerkandidaten til Venstre er Jan-Gunnar Tunstrøm. Han oppvokst i Hof, og etter noen år utenfor kommunen har han nå flyttet hjem igjen til kommunen. Kim Hjardar og Liv Åshild Gausdal er Venstres andre og tredje kandidat ved valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres skolepolitikk

Hof Venstre vil prioritere å styrke skolen i Hof. Skolen skal være et trygt og lærerikt sted for elevene. En god skole skaper nysgjerrige og vitebegjærlige elever. For å skape denne gode skolen vil Venstre blant annet vil gi lærere i kommunen videre og etterutdanning. Gode lærere får flinke elever og Venstre vil gjøre de flinke lærerne i kommunen har enda bedre ved å gi dem faglig påfyll.

Hof Venstre vil:
At skoleleder må få bruke mer tid på å være en reell leder for lærerne
Opprettholde dagens gode barnehagetilbud med både kommunale og private barnehager
Styrke helsesøsterfunksjonen i skolen
Sikre Kulturskolen og SFO-ordningen i Hof og arbeide for at alle som ønsker seg plass skal få mulighet til dette

 Kim Hjardar (2. kandidat) og Jan-Gunnar Tunstrøm (1. kandidat)

Kim Hjardar (2. kandidat) og Jan-Gunnar Tunstrøm (1. kandidat)

Venstres velferdspolitikk
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Det viktigste er ikke å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Venstre setter folk før systemer.

Hof Venstre vil:
Arbeide for en styrking av hjemmebaserte tilbud, som for eksempel ambulerende vaktmestertjeneste for de som har behov
Være konsekvente på å avsette midler fra inntekter på kommunale bygg til vedlikehold av disse
Arbeide for frivillighetssentral i kommunen
Prioritere forebyggende tiltak når det gjelder rusmisbruk

Venstres nærings og kulturpolitikk

Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt. I et sosialliberalt samfunn skal kulturen avspeile bredde og mangfold. Investering i frivillige organisasjoner gir mangedobbelt tilbake til samfunnet.

Hof Venstre vil:
Etablere en “næringshage” slik at personer i en oppstartsfase kan få tilgang til et nettverk og utvikle sine ideer videre i hjemkommunen
Gjøre Hof sentrum til et levende sentrum og arbeide for å få på plass et utvidet servicetilbud som etablering Vinmonopol og apotek
Differensiere leiesatsene for bruk av kommunale lokaler til fordel for barn —og ungdomsaktivitet Arbeide for at ungdom skal ha alternative plattformer for aktivitet og utfoldelse
Verne om Hofs svært verdifulle skogs —og landbruksområder og være restriktive tilnedbygging av dyrkbar mark
Legge til rette for kunstfrossen skøytebane i kommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**