Sykkelbyen Bergen

Finnes den? Jeg tror ikke vi som Bergensere har mye å skryte av når det gjelder å tilrettelegge for syklister, mener også at jeg har hørt at Bergen er den dårligste av storbyene i Norge og at Norge er blant de dårligst i Europa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kjell Andre Johannessen

Foto: Venstre

Hvis dette stemmer så er i alle fall en ting klart — vi har noe å strekke oss etter!

Vi i Venstre mener Arna med relativt små grep kan tilrettelegges som en god sykkelbydel. Allerede i dag er det mange fra andre bydeler som legger turen til Arna for mosjon/trening, men også flotte turer i flott natur. Fra Åsane har vi gamle vegen til Ytre og Indre Arna, som allerede i dag benyttes av mange fordi trafikken kjører hovedveien.

Samme ønske/ håp har vi at traseen fra Midttun — Haukeland — Espeland kan bli når vi får en ny løsning på ringvei øst. En raskere realiserbar løsning, som vi mener må komme i tillegg er å tilrettelegge for gående og sykelister oppå kloakk/ vann ledningen mellom Espeland og Nesttun. Mosjonistene vil nok ikke foretrekke denne siste, men for de myke trafikanter er det viktig at denne realiseres så snart som mulig, slik at vi kan fjerne ferdselen på toglinjene.

Også traseen fra Indre Arna mot Garnes må utbedres. Dette er en veistrekning med til dels stor trafikk, der det til tider er farlig å ferdes som syklist. Venstre vil her tilrettelegge for sykkelvei på samme nivå som bilveien. Ved å legge sykkelveien på samme nivå som bilveien kan denne brukes som avlastning på trafikken når denne må rundt Tunes/ Garnes fordi Arnanipa er stengt. Noe Arnanipe dessverre er alt for ofte. I første omgang ser vi for oss at dette må gjøres ut mot den tidligere coop butikken.

Vi har allerede i dag mange flotte lokale veier i Arna som gjør at vi kan få en del forskjellige rundturer å sykle. Ved å tilrettelegge for sykkel mellom Ytre Arna og Breistein vil vi ha to veier mellom Arna og Åsane.

Dette er bare noen planer vi i Arna Venstre har. Hvis du vil vite mer om hva vi vil eller har spørsmål til oss, kan vi treffes på Arnablogg.no

Kjell- André Johannessen
10. plass for Venstre til Bystyret

Innlegget sto på trykk i Bygdanytt fredag 9. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**