Venstre ønsker et godt liv for alle

«Best når det gjelder» er Gjerstad kommunes nylige vedtatte slagord i vår kommuneplan. Dette er igjen en stor utfordring som både forplikter og forventer en god del av oss lokalpolitikere som stiller til valg 12. september, skriver toppkandidatene Kai Ove Sandåker og Tonje Berger Ausland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gjerstad Venstre har som målsetting at det i Gjerstad skal være godt å bo for alle, og hvor den enkelte velger blir tatt på alvor og føler seg sett og hørt.

Bygda vår har en rekke muligheter med tanke på vekst og utvikling, det være seg attraktive boligtomter, gode næringstomter nær E18 på Brokelandsheia, godt utbygd SFO og barnehager, gode skoler, trygg og god eldreomsorg, store og fine rekreasjonsområder hele året, mange frivillige lag og foreninger og sist men ikke minst en god og hjelpsom kommuneadministrasjon.

Jobben blir derfor å kommunisere og markedsføre bygda slik at vi kan oppnå vekst og utvikling for å få nye mennesker til å bosette seg her, starte næringsvirksomhet, og profilere Gjerstad som turistkommune.

Venstres slagord er «folk først», og det er vi stolte av. Slagordet bygger på at Venstre er et parti som er tuftet på den sosialliberale ideologien som forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Denne friheten er ikke oppnådd før vi har bygd et samfunn som sikrer selv de svakeste muligheter til selv å forme sine liv.

Derfor er det viktig for Venstre når vi former vår politikk, alltid å spørre: «er dette godt for den enkelte borger»? Som folkevalgte ønsker vi å lytte til folk, bli kjent med deres ideer, utfordringer og problemer.

Stort sett har vi det godt i Gjerstad, selv om det ikke er tvil om at vi har mange utfordringer og muligheter. Levekårsundersøkelser forteller at ikke alle har det like bra, og at ikke alle får muligheten til å velge det livet de ønsker. Mange uføretrygdede, rusavhengige og elevfrafall i skolen er betydelige problemer vi ikke kan lukke øynene for. Vi vil sette disse problemene og menneskene som blir rammet av dem, tydelig på dagsorden.

Konstruktiv samhandling over partigrensene er nøkkelen til politisk gjennomslag. Politisk samarbeid er noe vi har god erfaring med, da vi har sittet i en flertallskoalisjon som har styrt bygda sammenhengende de siste 20 år. Så kjære velger; Gjerstad Venstre vil gjøre det klart at også etter dette valget vil vi fortsette det gode samarbeidet, og samtidig gi vår støtte til vår sittende ordfører Rune Hagestrand. Vi håper at du i år vil stemme Venstre – godt valg!

Kai Ove Sandåker

Foto: Jan Kløvstad

Tonje Berger Ausland

Foto: Jan Kløvstad

Kai Ove Sandåker, Tonje Berger Ausland,

Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**