Vil ha hundepark til Åsane

Venstre vil jobbe for etableringen av en hundepark ved Åsanemyrane, der hundeeiere kan slippe hunden løs uten å bryte kravet om båndtvang. – Dette er et verdifullt tiltak for alle åsanebuer, fastslår Per-Arne Larsen, leder av Åsane Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per-Arne

– Det er på tide å se med nye øyne på området som på mange måter er "indrefileten" i Åsane, og som omtales som felt-C. Dette kunne blitt et vidunderlig parkområde med nær tilknytning til nye Åsane sentrum. Vi ser for oss at man setter av en del av parkanlegget til hundeparkanlegg med et nyopprettet Dyrenes hus i den ene enden. Samtidig kan vi åpne Dalaelven og legge lokk over motorveien for å knytte parkområdet sammen med sentrum av Åsane, forklarer Larsen, som er 6. kandidat ved årets kommunevalg.

Han er ikke bekymret for å gjøre et så attraktivt område om til et parkanlegg.
– Det er et viktig prinsipp for oss å ta vare på de grønne lungene i bydelen. Samtidig ønsker vi et levende næringsliv i Åsane, så her må vi jobbe for å legge til rette for både grønt og næringsbygg, mener han.

Velegnet område for hund
Åsane Venstre foreslår altså at det opprettes et avgrenset område i parken, som vil være et unntaksområde for båndtvangsregelen, og som kan bli et sosialt møtested for både mennesker og dyr.
– Dagens situasjon er i stor grad slik at dyrene enten er bundet fast, eller slippes ut og er til bry for andre. Dette vil også gjøre det betraktelig enklere for hundeeiere å følge forskriftene om båndtvang andre steder, da muligheten for å kontrollert slippe veloppdragne hunder fri vil gi alle hundeeiere et alternativ, sier Larsen.

Tilgjengelighet og trygghet
– Stress er ikke bra for noen, om det så er hundeeier som ikke kan løpe langt med kjæledyret sitt, eller hunden som alltid er i bånd. Åsanemyrane er i så måte et velegnet sted for en slik park, der hundeeiere trygt kan slippe sine firbente venner i sentrale omgivelser, mener Larsen.
– Ved å oppgradere dagens grøntområde til park og hundepark vil man også få en grønn lunge tilgjengelig for alle. Åsane mangler ikke natur, men foreldre med barnevogn, funksjonshemmede og eldre opplever at tilgjengeligheten ofte er dårlig, sier Per-Arne Larsen. Han ser også for seg hvordan området i fremtiden kan bindes sammen med andre grøntområder i Åsane, som for eksempel Forvatnet og Liavatnet.

Venstrepolitikeren understreker at en hundepark også vil legge ansvar på hundeeiere, men at kommunen må legge til rette for dyrehold.
– Det må settes opp en rekke automater for hundeposer og flere avfallskasser for slike. Oslo har allerede ti slike hundeparker. Det er på tide at Bergen får sin første, konkluderer Per-Arne Larsen.

En versjon av dette innlegget sto på trykk i Åsane Tidende 9. september.

Gla'hund på gress
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**