10 gode grunner til å stemme Venstre i Rissa

Har du ikke bestemt deg for hvilket parti du skal stemme på? Da må du lese gjennom de ti punktene våre nedenfor (de finner du ved å klikke på overskriften) , og også lese mer om sakene våre her på hjemmesida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vår ideologi: Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til etterkommerne våre.

Hovedsakene våre:

1. Venstre vil rive og bygge nytt på Åsly og Stadsbygd skoler — ny gymsal på Stadsbygd og basseng på Åsly

2. Bedre kvalitet i skolen med flere lærere, og etterutdanning av lærere

3. Venstre følger opp bompengeinnkrevingen i Ei tim`te`by`n — vi arbeider for å få lavere bompengesatser og saken tilbake til ny behandling i kommunestyret.

4. Utsetting av bompengeinnkrevingen til det er avklart om det er mulig å bygge veien Sund — Bradden — Rørvik

5. Vi vil utvikle legesenteret til å bli medisinsk klinikk med mer utstyr og kompetanse

6. Bedre økonomistyring og effektivisering slik at vi kan fjerne eiendomsskatten

7. Prioritere økning av bemanningen ved omsorgsinstitusjonene våre

8. Arbeide for bedre kollektivtilbud fra alle deler av Rissa til Trondheim. Beholde direktebussene til/fra Trondheim — flere busser fra Flakk til Trondheim som korresponderer med ferjeavganger for pendlerne i tillegg til bussavganger på ettermiddag — kveld for kulturpendlere

9. Bevare det gamle handelssenteret — Gamle Strømmen — med Arneberg og Årnsethlunden

10. Vi vil ha størst mulig åpenhet både politisk og administrativt — mer lokaldemokrati

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**