Appell til velgerne

Les Øystein Smidts og Nes Venstres sluttappell til kommunevalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kjære velger,

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

Venstre har visjoner for Nes og vilje til å gjennomføre dem. Vår velferd er avhengig av et mangfoldig og verdiskapende næringsliv, drevet fram av mennesker med vilje og evne til å skape noe nytt. Venstre ønsker derfor en offensiv satsing på et grønt næringsliv som baner veg for gründere og småbedrifter i Nes. Slike arbeidsplasser gir kortere reisetid og mindre tidsklemme for familier, samt mindre press på miljø og infrastruktur i samfunnet, og vil bidra til varig styrking av kommunens økonomi.

Nes kommune vil i løpet av neste år ha dekket inn sitt samlede underskudd. Det vil gi rom for en moderat økning av tjenestetilbudet. Vi mener eldreomsorgen i kommunen må styrkes. Mange sykehjemsplasser er lagt ned de siste årene og noen av disse bør gjenopprettes. I tillegg mener Venstre at kommunen mangler flere trinn på omsorgsstigen. Det bør derfor opprettes institusjonsplasser for eldre som ikke trenger sykehjemsstandard, men som synes det å bo hjemme er både ensomt og utrygt.

Skolene i Nes bør få en økning i lærertettheten. Det bør også legges til rette for kompetanseheving og større tverrfaglighet i skolen. Dessuten bør unødig byråkrati reduseres slik at lærere får være lærere med mer tid til undervisning.

Nes kommune er velsignet med et levende engasjement i kulturliv og ulike lag og foreninger. Venstre vil generelt øke bidraget til disse aktivitetene, og spesielt for neste år bidra med direkte støtte til Nes Arena og garderobe og klubbhus til Raumnes & Årnes IL.

Venstres logo

Venstre er det grønne, liberale alternativet i Nes.

Bruk stemmeretten din mandag — stem for framtiden.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**