Hvorfor stemme Venstre?

Her er svaret fra listekandidatene til Frøya Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vil du ha større skrift, trykk CTRL + (mindre skrift, trykk CTRL — )

Vårt svar er: Du bør stemme Venstre fordi Venstre er opptatt av de viktige tingene — og gjør noe med dem!

Er du opptatt av åpenhet og folkestyre — så bør du stemme Venstre. Åpenhet og demokrati har fått ny aktualitet denne sommeren. Vi må verne om demokratiet, det finnes ikke noe brukbart alternativ. Så vidt vi kan se er Venstre er det eneste partiet på Frøya som bruker plass på dette i programmet. Levende folkestyre krever åpen saksbehandling, fri informasjon og opplyst debatt.

Er du opptatt av skole og oppvekst — så stem Venstre. Alle partier snakker om bedre skole og bedre elevresultater, men Venstre prøver å ta tak i det. Det har vist seg ikke å være lett!

Er du opptatt av at vi må få til samarbeid mellom Hitra og Frøya — så stem Venstre. Venstre har vært den fremste pådriveren for samarbeid mellom de to øykommunene.

Er du opptatt av utkantene, øyrekka og grendene — så stem Venstre. Venstre har vært, og vil være, grendenes og øyrekkas fremste talsmann i Frøya-politikken.

Er du opptatt av samferdsel og infrastruktur — så stem Venstre. Venstre har bl.a vært pådriveren for vegtilknytningen (ferja) til øyrekka, for gang- og sykkelveger Flatval—Hellesvik osv.

Er du opptatt av kultur — så stem Venstre. Venstre vil at vi skal «bygge en kulturkommune». Kultur har med livsinnhold å gjøre, kultur er viktig for livskvaliteten, for trivsel og helse, for integrering og rusforebygging. «Kultur er livet!»

Er du opptatt av integrering — så stem Venstre. Venstre ser at innsatsen her må økes og mer ressurser settes inn, både fra kommune og næringsliv, og i samarbeid med frivilligheten. At vi lykkes med integreringen, blir avgjørende for kvaliteten på Frøya-samfunnet i framtida.

Er du opptatt av kommuneøkonomien — så stem Venstre. Økonomien er grunnlaget for alt vi vil gjøre, og Venstre har vært og er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Er du opptatt av miljøet — så stem Venstre. Venstre er et miljøparti.

Er du opptatt av næringslivet — så stem Venstre. Venstre er et næringsparti. Samfunnet er avhengig av verdiskaping. Vi vil ha gode vilkår for næringslivet, også for de mindre bedriftene. Det gjelder også fiskerinæringa — i Trøndelags viktigste fiskerikommune!

Synes du det er viktig med en god ledelse av kommunen — så stem Venstre. Arvid Hammernes blir en god ordfører — han har vært det før!

Ser du viktigheten av at lokalpartier driver godt og grundig politisk arbeid — så stem Venstre. Frøya Venstre har åpne arbeidsmøter foran hvert kommunestyremøte. Frøya Venstre har også en god nettside: froya.www.venstre.no.

Synes du det er viktig at et lokalparti legger fram et godt, gjennomarbeidet valgprogram — så stem Venstre. Vi tror du vil finne programmet vårt både godt og solid — godt for hodet, godt for hjertet, godt for Frøya.

Godt valg!

Med hilsen

listekandidatene
Frøya Venstre
2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**