Ingen debatt om valgkampens viktigste sak: Økonomien i Sigdal kommune

– Da Sigdal kommunestyre vedtok å be rådmannen utarbeide budsjett med et stort overskudd for 2012, var det ganske stille i kommunestyret. Det var bare Venstre som tok ordet. I valgkampen har Venstre vært aleine om å fortelle om kommunens alvorlige situasjon. Det er spesielt skuffende at kommunesn “regjerende” parti, Sp, ikke vil debattere dette før etter valget, sier Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Hverdagen vil snart innta kommunen og Sp. Drifta i Sigdal kommune må reduseres med mange millioner kroner, dersom det f.eks. skal være mulig å bygge ut Sigdalsheimen. Dette viser alle papirer fra rådmannen og regnskapet, men det store flertall har valgt å utsette helt nødvendige tiltak og dermed gå baklengs inn i framtida, sier Stegane.

Han og Venstre har siden høsten 2010 advart mot situasjonen som nå har oppstått. Ved budsjettbehandling i desember fikk Venstre flertall for et forslag om at rådmannen og formannskapet skulle arbeide aktivt utover vinteren for å gjenvinne kommunes handlefrihet. Men ordføreren satte aldri sak om dette på saklista før i slutten av august i et lukka møte, noe som forøvrig er helt i strid med kommuneloven.

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

– Ordføreren fikk motbør og fortstod etterhvert at saken måtte til kommunestyret og behandles for åpne dører.
Resultatet av dette var nedslående. Det var kun jeg som på vegne av Venstre tok ordet, forteller Runolv Stegane.

Han er likevel klar på at jobben må gjøres. Den vil smerte, og den vil smerte mer nå enn om kommunen hadde kommet i gang med prosessen tidligere i år, slik vedtaket i kommunestyret i fjor la opp til.

– Jeg er helt overbevist om at vi skal skal klare å gjenvinne sunn og god økonomi. Men det er helt avhengig av at alle partier forstår alvoret og jobber sammen mot felles mål. Utsetter flertallet enda en gang å ta en helt nødvendig jobb, blir det bare enda verre seinere, sier Stegane.

Første prøvestein blir når rådmannen legger fram sitt budsjettforslag i november. Kommunestyret har nå gitt han i oppdrag å budsjettere med 4 millioner kroner i overskudd. I dag går kommunen såvidt i balanse. Det sier noe om utfordringa. Den er ekstra stor når ordførerpartiet SP ikke har et ord om økonomi i sitt program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**