Jeg er stolt over å være en del av Eidsberg Venstre

Dette er avslutningen på ett års grundig arbeid. Det er oppsummeringen av valgkampen 2011. Nå er det du som bestemmer. Jeg håper du har fått med deg hva Eidsberg Venstre står for, hvem vi er og hva vi vil. Kanskje jeg om noen dager er en politiker, i så tilfelle vil jeg være veldig stolt over å få være det. At tilliten er gitt meg å ivareta innbyggerne i Eidsberg sine interesser og påvirke deres dagligliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Eidsberg Venstre: Maren, Håvard, Ingunn, Britt, Ines

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Eidsberg Venstre er ikke kommunens største parti, men likevel har vi en svært sentral nøkkelposisjon. Vi er et sentrumsparti, som trolig vil kunne komme i “vippeposisjon”. Dvs at hverken borgerlig eller rød-grønn side av politikken i Eidsberg kan ha flertall uten vår støtte. Derfor blir Venstres saker ganske viktige. Og jo sterkere vi er, jo større er sjansene for at vi har noe vi skulle sagt.

Vi har ført en valgkamp jeg er veldig stolt av. Vi la ned mye arbeid i en god valgliste, det er kommunens lengste, proppfull av engasjerte mennesker med stort hjerte for bygda og byen sin. Disse menneskene skal fylle de posisjonene vi evt kommer i, ikke bare i kommunestyret, men også i kommunens mange råd og utvalg. De påvirker din hverdag. At dette er mennesker med stort samfunnsengasjement, som bryr seg om samfunnet de lever i, er veldig viktig.

Så la vi stort arbeid i et godt program. Det er Eidsberg Venstres mest gjennomarbeidede program noensinne. Den brosjyren som ble utsendt til alle husstandene i Eidsberg gir bare et lite utdrag. Hele programmet kan du lese på våre nettsider. Vi jobbet i mange måneder med dette, holdt temamøter, spurte fagfolk, innbyggere, brukere av tjenester, osv. Programmet er skreddersydd Eidsberg og de utfordringene VÅR kommune sliter med. Dette er vårt arbeidsdokument for de neste fire årene. Vi er veldig stolte av programmet vårt.

Maren Hersleth Holsen holder appell Mysen Torg

Foto: Ingunn Herstad Hensel

Så har vi holdt en lang og god valgkamp. Vi har jobbet jevnt og trutt. Prøvd å fronte våre viktigste satsningsområder. Fortelle hvem vi er og hva vi står for. Dette har vi greid uten å love ting vi vet vi ikke kan holde, og uten å være stygge med andre.

Vi er et lite parti og har ikke de store antallet mennesker å fordele arbeidet på, men vi som er med har jobbet tilsvarende hardt. Vi har heller ingen sponsorer eller bidragsytere, det er et bevisst valg om å være frie og uavhengige til å mene det vi mener. Det begrenser valgkampkassen i stor grad, men det kjennes veldig riktig. Etter valget skylder vi ingen noenting.

Heggin Rådhus i Eidsberg, Mysen

Foto: Ingunn Herstad Hensel

Eidsberg Venstre er en spiselig samarbeidspartner for de fleste andre partiene i Eidsberg. Vi står for samarbeid, vi er omgjengelige mennesker som alltid leter etter gode løsninger. Vi er alltid åpne, ærlige, sier det vi mener, vi “spiller ikke noe spill”, men snakker fornuft. Vi holder på våre prinsipper og vil kjempe for våre saker. Makt og posisjoner betyr mindre enn innbyggere, byen vår og grenda vår. Grunnen til at vi stiller til valg, er at vi VIL NOE MED FREMTIDEN VÅR her i Eidsberg.

Året 2011 og valget 2011 vil stå fastbrent i vår historie som et helt spesielt år, og et helt spesielt valg. Nå avslutter vi denne valgkampen, som ikke ble helt som vi hadde tenkt. Jeg må si jeg er ekstra stolt over å være en liten del av det norske demokratiet, og veldig stolt over å være en liten del av Eidsberg-demokratiet. Jeg håper på en plass i kommunestyresalen etter mandag, sammen med det flotte teamet Eidsberg Venstre er.

Ingunn Herstad Hensel

Foto: Ask Hensel

Godt valg!

Ingunn Herstad Hensel
Stolt leder i Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**