Rissa Venstre vil bevare Gamle Strømmen

Venstre ønsker å bevare denne idyllen i nærheten av Rissa sentrum. Det beriker miljøet for oss som ferdes nær sentrum, og vi arbeider også for å legge til rette for bedre tilgjengelighet til Botn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gamle Strømmen

Strømmensbrua

Strømmensbrua

Handelsstedet Gamle Strømmen representerer en del av historien vår, og det er verdifullt å ta vare på dette bygningsmiljøet som inkluderer den gamle trebebyggelsen fra og med Arneberg og Årnsethlunden.

Arneberg

Arneberg

Venstre vil derfor foreslå for kommunestyret at det blir satt igang en prosess der dette området kan bli en såkalt hensynssone. Dette er en ny ordning i plan- og bygningsloven, og en slik bestemmelse kan legge føringer slik at utviklingen i området tar hensyn til miljøet og eksisterende kvaliteter.

Venstre vil arbeide for at vi får åpne stedsutviklingsprosesser i kommunen vår. Bredt folkelig engasjement er en forutsetning for å skape gode steder som fremmer livskvalitet, inkludering, nyskapende næringsmangfold og en mer miljøvennlig hverdag, slik det står i programmet vårt.
En prosess med plansmie må settes igang så fort som mulig slik at de som bor i Rissa nå kan få innflytelse på utviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**