Velfungerende tettsteder

Les listekandidat Per Finsets innlegg om tettstedsutvikling i Hobøl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hobøl Venstre er tettstedsutviklerpartiet. Det ligger politiske prioriteringer bak den utviklingen tettstedene har hatt til nå, og det er et politikernes ansvar å gjøre kloke valg for videre utvikling for alle tre tettsteder i Hobøl. Barnehage, skole, handel, mm. er viktige fellesarenaer/møteplasser som bør være på plass på et velfungerende tettsted. Dette er også viktig for beboere omkring tettstedene.

Hobøl Venstre har lagt vekt på å legge til rette for en tettstedsutvikling som gir grunnlag for slike basisfunksjoner. Dette videreføres i programmet og vil påvirke vedtak og planarbeid kommende periode med den styrke Hobøl Venstre gis av borgerne. Godt valg!

Per Finset
listekandidat Hobøl Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**