Bedre kollektivtilbud i Marnardal

Marnardal Venstre vil at kommunestyret arbeider mot et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud både innen tog og buss, som gjør det enklere å reise og som er bedre for klimaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Grønn Ruter-buss i Lillestrøm.

I valgkampen har kollektivtilbudet vært et hett tema på både debattene, stands og valgtorg i skolene. Så godt som alle, både innbyggerne og politikerne er enig om at kollektivtilbudet bør bli bedre, billigere, gå hyppigere og fra/til flere plasser enn det det gjør idag. Men hvordan skal vi få dette til?

I arbeidet med valgprogrammet har Marnardal Venstre vært i kontakt med Agder Kollektivtrafikk AS for å få litt faktaopplysninger om tilbudet slik den er idag og hva som eventuelt kan gjøres for at den blir bedre i fremtiden. I tillegg har vi hørt på det som har blitt sagt av de mange innbyggere som gjerne skulle sett at kollektivtilbudet ble bedre akkurat der de bor.

Venstre står klar til å både fremme og støtte forslag i kommunestyret som kan gjøre det miljøvennlige kollektivtilbudet til en god samferdselsløsning for innbyggerne i Marnardal.

Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**