De valgte fra Tranøy Venstre

Det ble igjen ett mandat for Venstre i Tranøy etter en framgang på 0,7%.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tranøy Venstre fikk 7,3 % oppslutning, noe som er over landssnittet.

John Arnar Hanssen fortsetter i kommunestyret.
Vara er:
1. Rune Eriksen
2. Jimmy Sollied Jenssen
3. Isabell Kling
4. Stefan Sollied

På fylkestingsvalget ble det 10,3%, noe som også var en liten framgang, og det bidro til et ekstra mandat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**