Det blå beltet

Venstre skal være garantisten for at “Det blå beltet” — strandsonen fra Ila og helt ut til Ranheim, sikres
for allmennheten med tur-, sykkelsti og flotte naturopplevelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bente Kjøsnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Med Trondheims store og voksende antall borgere må det sikres tilgjengelighet til gode frilufts- og turmuligheter for alle. Nettet av stier og løyper i marka er selvsagt viktig. Men det "Blå beltet", der byen møter fjorden, er for mange et vel så attraktivt område.

Venstre vil derfor arbeide for et sammenhengende Blått belte med turvei fra Ilsvika til Ranheim. Beltet skal baseres på en videreutvikling av dagens Ladesti og de planlagte forbedringene langs fjordfronten på Brattøra. Langs Ladestien skal naturopplevelsen bevares, mens vi i de sentrumsnære områdene ønsker en kombinasjon av bryggepromenader og mer parkmessig opparbeiding. Hovedutfordringene for å få et sammenhengende blått belte er nå strekningen fra Ladehammeren til Brattøra.

Venstre vil derfor ha en arkitektkonkurranse for en gang- og sykkelbro fra Ladehammeren over innseilinga til Nyhavna — en bro som kan heves og senkes slik at den ivaretar både de syklendes og de seilendes behov.

Bedre tilrettelegging for barn, eldre med stokk og staver og turfolk med barnevogn eller rullestol vil gi et friluftstilbud som er tilgjengelig og sentrumsnært. Vi vil ha tilrettelagte fiskeplasser under Ladehammeren, og kafeer og møteplasser langs ruten for å imøtekomme et urbant publikum med urbane vaner.

Venstre vil ha en levende by, der folk har god tilgang til fjorden!

Bente Kjøsnes

4-kandidat for Venstre i Trondheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**