En verdig rusomsorg i Marnardal

I Marnardal Kommune finnes det mennesker med rus- og avhengighetsproblemer. Per idag er det et udekket behov for lokale tiltak og behandlingstilbud. Marnardal Venstre mener at kommunen må synliggjøre sin ruspolitikk og være aktive pådrivere i å hjelpe individer og pårørende til en bedre livsituasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rusomsorg

Venstre vil at informasjonstilbudet forbedres og blir lettere tilgjengelig når det trengs. Det er for dårlig at et menneske som vil ut av sin rusavhengighet ikke har anledning til å oppsøke informasjon her i kommunen om hvordan man skal gå frem for å få den hjelpen man trenger. Det bør være enklere å finne, ha en lavere terskel og gi tilstrekkelig informasjon til mennesker med alle typer avhengighet og livssituasjon.

I tillegg vil Venstre at kommunen stimulerer til et effektivt tverrfaglig samarbeid mellom offentlige, private og frivillige tiltak, for å skape et sammenhengde behandlings- og oppfølgingstilbud. Vi vil hindre at et menneske med et rusbehandlingsbehov faller mellom to stoler når førstelinjetjenesten og andrelinjetjenesten i helsevesenet per dagsdato ikke samarbeider optimalt. Vi vil ha lokale tilbud på et tverrfaglig nivå spm kan hjelpe både enkeltmennesket og deres pårørende til en verdigere og rausere velferdstilbud der de bor.

Er du enig med at dette er et behov Marnardal kommune må tilfredsstille – Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**