Gjør hybelutleie enkelt

— Det må bli enklere å leie ut en del av egen bolig, sier Venstres Helge Solum Larsen, som mener regelverket for slik utleie er urimelig komplisert. I Stavanger kan det være opp mot 1700 enheter som ikke tilfredsstiller kravene. 250 har allerede fått brev fra kommunen. —Stavanger kan ikke risikere å miste mange utleieboliger. Med vårt stamme boligmarked trenger vi disse, sier han. Solum Larsen legger vekt på at regler må tolkes liberalt lokalt og at sentrale myndigheter også må gå i gjennom sitt regelverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Bård Ek

—Dette fremstår som altfor rigid, sier han.

Hver høst er det studiestart på landets universiteter, høgskoler og videregående skoler, og hver høst meldes det om mangel på boliger både for studenter og skoleelever.
– Det er også god studentpolitikk å sørge for et mangfoldig leiemarked, sier Solum Larsen. —Derfor må vi gjøre det enkelt, og ikke vanskelig, å leie ut en del av huset.

For hele landet er situasjonen slik: Norsk Studentorganisasjon (NSO) har hentet inn tall som viser at nesten 15.000 studenter i høst står i kø for bolig, og at tallet har steget med nesten 2500 fra i fjor. Samtidig er mange av landets rundt 430 videregående skoler, særlig i distrikts-Norge, avhengige av bistand fra det lokale leiemarkedet for å få hybler til tilflyttende elever.

Komplisert å leie ut lovlig
Det å leie ut en del av egen bolig er så vanskelig å gjøre på en lovlig måte, at SINTEF har funnet det nødvendig å gi ut en egen bok på 108 sider om temaet: http://www.sintef.no/Byggforsk/Publikasjoner/Faktaserien-fra-SINTEF-Byggforsk/Ekstra-bolig-i-huset/

Mange av kravene er nødvendige og fornuftige. Dette gjelder for eksempel krav til brannsikkerhet, og minstekrav til rømningsveier og sanitære fasiliteter. — En del av de andre kravene er det mindre forståelig at må gjelde i absolutt alle deler av en bolig, sier Helge Solum Larsen. — Vi må ha såpass tillit til folk at de kan vurdere selv om de vil inngå en leiekontrakt uten alle fasiliteter. Leietakerne vet selv best hva som er alternativet.

Blant kravene som stilles er:
Alle boenheter skal ha tilstrekkelige og velegnede uteoppholdsarealer i tilknytning til huset eller adkomsten.
Rom for varig opphold skal ha et volum på minst 15 kubikkmeter, eller ca 7 kvadratmeter per rom (stue, kjøkken, soverom, oppholdsrom) med minstemåls takhøyde på 2,2 meter.
Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, vinduer og utsyn.

Gamle Stavanger trehus

Foto: SL

Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rom for varig opphold bør være minst 2,5 %.
Boligen skal ha planløsning og øvrig tilrettelegging slik at man enkelt kan innpasse toalett som er tilgjengelig for orienterings- og bevegelseshemmede.
Bygninger med flere boliger skal ha minst 5 kvadratmeter oppbevaringsplass for sykler, sportsutstyr, barnevogner m.m. for hver enkelt bolig.
I enhver bolig skal det være tilstrekkelig plass som er egnet for oppbevaring av mat, klær, utstyr m.m.
En rekke funksjonskrav til bad og våtrom, inkl membran.
Det skal være akseptabel isolering mot luftlyd og trinnlyd mellom boliger.
Ved søknad om bruksendring til selvstendig boenhet må man sørge for at det legges ved dokumentasjon av energieffektiviteten i boligen.

For å imøtekomme kravene til godt inneklima anbefaler SINTEF for øvrig bl.a. å unngå bordgolv med sprekker, veggflater med relieff eller teppegolv, samt å installere kondenstørketrommel for tørking av tøy innendørs, velge skap som går helt opp til himlingen og å unngå høyt plasserte horisontale flater.

Sportsbod og store vinduer

– Jeg har forståelse for dem som ikke har lyst å gå gjennom denne mølla for å leie noen rom de ikke selv har bruk for, sier Helge Solum Larsen.

Badedammen vest Stavanger havn boliger

Foto: SL

– De fleste av disse kravene er ting vi regner for selvsagte når vi kjøper bolig eller leier bolig med sikte på å bo der i lang tid. Men jeg tror mange studenter vil mene det er bedre med en billig kjellerleilighet enn å måtte betale for store vinduer og utsikt, og jeg tror ikke mange av dem er veldig opptatt av å ha bod for barnevogn.

– Jeg kan også forstå at mange utleiere er opptatt av å ha lydisolasjon mot studenthybelen, men jeg tror mange leietakere ikke synes det er så viktig å ha lydisolasjon mot sin egen bestemor når hun leier ut hybelen. Disse tingene må vi ha rom for at folk kan finne ut av selv, mener Solum Larsen. — I disse dager er alternativet gjerne en sofa hos en kamerat eller en tante, og det er ikke akkurat sikkert at det gir noe mer privatliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**