Godt valg!

Lenvik Venstre ønsker alle innbyggere av Lenvik kommune et godt valg, og oppfordrer alle som har stemmerett til å bruke den.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årets valgkamp nærmer seg slutten. Nå er det opp til velgerne å bestemme. Jeg har som leder av Venstres lokallag underveis besøkt mange skoler, sykehjem, bedrifter, voksenopplæringen, Heimly mottaket, Studiesenteret, Frivilligsentralen, Lensmannskontoret, og deltatt på møter i regi av NHO og Fagforbundet. Alt dette for å kartlegge de utfordringer Lenvik kommune står fremfor, slik at jeg kan yte det beste for innbyggere av kommunen i tilfelle jeg blir folkevalgt.

Hvis du ønsker å stemme på et parti som ønsker å føre nøktern og ansvarlig økonomipolitikk, tilby verdig eldreomsorg i kommunen, samt mer satsing på innholdet i skolen med flere og etterutdannede lærere, i tillegg til mer tilrettelegging for næringslivet og positiv utvikling i Lenvik, da bør du stemme Lenvik Venstre.

Mener du i tillegg at eiendomsskatten ikke bør økes, og at bomfinansiering av en ny tunnel på Finnsnes ikke er aktuelt, da bør du i hvert fall stemme Lenvik Venstre fordi Lenvik Venstre er enige med deg.

Til slutt er det viktigst at du benytter deg av din stemmerett, uavhengig hvilket parti du stemmer på. Godt valg!

Jasmin Agovic-Nordaas
leder, Lenvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**