Nettoverføring av kommunestyremøter i Marnardal

I det store og hele er en sak om å overføre alle kommunestyremøter direkte på internett kanskje en liten sak som ikke får så mye oppmerksomhet, men for oss i Marnardal Venstre er dette et krav vi kommer til å legge frem for kommunestyret i neste periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Teknologi, internett

For Marnardal Venstre handler dette om å forsterke lokaldemokratiet.

I dagens moderne samfunn trenger vi å benytte oss av moderne løsninger for at kommunens innbyggere skal kunne følge med på vårt lokale styringsorgan og deres arbeid med å fatte vedtak som har betydning for vår hverdag.

Terskelen for å troppe opp og lytte til kommunestyremøtet på Rådhuset er ganske høy og plassen i kommunestyresalen er relativt liten. Skal våre innbyggere kunne holde seg oppdatert om de avgjørelser som tas og på den måten ha innflytelse på de demokratiske prosessene rundt, er det etter Venstres mening av stor betydning at det foretas en modernisering av kommunens informasjonsnettverk.

Marnardal Venstre ønsker et sterkt lokaldemokrati ledet av et bredt representativt kommunestyre med større politisk og ideologisk engasjement.

Vil du ha det samme, Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**