Nytenkning om næringslivet i Marnardal

Marnardal Venstre er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende og de mindre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende næringsliv. Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en politikk som støtter småbedriftene og gründere. Vi må støtte dem som tør å satse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Næringsillustrasjon engelsk hovedbrosjyre

I denne valgkampen er det særlig to forslag vi har fremmet i valgprogrammet vårt som kan være med å forsterke Marnardals fokus og satsing på nyskapende næringsliv.

• Venstre vil at kommunen bygger eller tildeler lokaler til en næringspark for småbedrifter med fokus på produksjon av varer og tjenester som ikke nødvendigvis er avhengig av en lokal kundekrets.

Vi mener at dette tilbudet vil gjøre Marnardal attraktiv for mange småbedrifter og gründere som trenger litt hjelp i oppstarten. Med en næringspark, vår nære tilknyttning til Kristiansand med toget og den sentrale plasseringen vi har midt i Agder, vil vi kunne fremme solide og gode muligheter for næringslivet på Sørlandet.

• Venstre vil lansere konseptet “Ung Næring” i kommunen. Dette er tiltenkt å være et samarbeid mellom næringsparken og skolen for barn og ungdom i kommunen. Hensikten er å være et kompetansesenter hvor de unge kan utveksle erfaringer, lære om næringslivet og stimuleres til kreativitet og nyskaping.

Venstre mener at det å gi de unge mulighet til å utvikle sine kreative og skapende evner vil være gunstig både for dem selv og for samfunnet. Kan vi stimulere ungdommen til å delta aktivt i å utforme sin fremtid som arbeidstaker eller gründer har vi kommet langt i å sikre både vår kommune og samfunnet generelt noen dyktige og engasjerte næringsdrivende.

En stemme til Venstre er en stemme for nytenkning innen næringslivspolitikk i Marnardal! Vi kommer til å jobbe hardt for det lokale næringslivet og for å øke kommunens fokus på å tiltrekke ny næring til kommunen.

Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**