Skole, miljø og velferd

Dette valget handler om hvordan Sula skal være i framtiden. Jeg er utrolig glad i kommunen vår. Derfor vil Venstre og jeg sette folk først, og skape et lokalsamfunn der alle får muligheten til å utvikle seg for seg selv og nærmiljøet sitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil sikre varm velferd når du trenger det. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som virkelig trenger det. Noen av de som virkelig trenger det er barn i fattige familier. Vi må sikre disse barn en rik oppvekst. Da må vi gi disse barna et godt fritidstilbud, god oppfølging i skolen og familien verdig sosialhjelp. Videre vil vi satse på forebyggende arbeid, det er god økonomi i å forbygge sykdom og fremme helse. Vi vil legge til rette for aktive barn og aktive voksne. Vi vil satse på forebyggende arbeid gjennom MOT og gjennom lavterskeltilbud for ungdom. Samtidig må vi skape nye arbeidsplasser, slik at flere kommer i jobb, og vi får skapt de verdiene vi trenger å skape for å sikre velferden. Nøkkelen til dette er å satse på gründeren. Venstre vil støtte opp om dem som vil skape tjenester, produkter eller opplevelser for seg selv og andre. Vi vil ha et kreativt og nyskapende samfunn.

En annen viktig sak for Venstre her hos oss er skolen. En skole for kunnskap og like muligheter er en skole med gode lærere. Derfor vil vi gi alle lærere systematisk etter- og videreutdanning, for at de skal bli motiverte til å gi enda bedre undervisning til våre elever. Vi vil ha et styrket støtteapparat, med flere spesialpedagoger og andre fagfolk inn i skolen, sånn at læreren får tid til å være lærer.

Venstre ønsker et miljøvennlig samfunn, der det er lettere for hver enkelt av oss å leve miljøvennlig. Det gjør vi ved å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig, samtidig som vi vil styrke kollektivtilbudet, med billigere billetter, hyppigere avganger og færre forsinkelser.

Vi i Venstre drømmer om at Sula skal være et miljøvennlig samfunn som gir velferd når du trenger det, har en god skole for kunnskap og like muligheter og legger til rette for kreativitet og nyskaping.

Godt valg!

Kjersti Finholt

Førstekandidat Sula Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**