Sterkere kulturforankring i Marnardal

I de siste årene har det vært et fantastisk løft innen idrett i kommunen. Marnardal Venstre mener at det er på tide at det gis et tilsvarende løft innen musikk, teater og kreative og skapende kunstfag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Musikk, kultur, noter

I Marnardal har en flott kulturskole som gir et godt tilbud til kommunens innbyggere. Marnardal Venstre mener likevel at tilbudet bør bli enda bredere for om mulig å øke oppslutningen og forankre betydningen av kultur blant Marnardals barn og unge.

Kommunen ble i år kåret på Ungdommens Kulturmønstring (UKM) til “Årets UKM-kommune 2011” og viste, takket være våre flotte og engasjerte ungdommer, at Marnardal har nådd langt i å fremme kultur som et viktig arena for både læring og underholdning. Dette tar vi i Venstre som en utfordring til å bli enda bedre, spesielt med tanke på å tilby kurs innen kunstfag og kanskje også innen felt hvor kunnskapen og bruken av den er i ferd med å bli glemt – veving, strikking, hekling, toving, søm og broderi, trearbeid og lignende.

På valgdebatten i Bjelland ble det stilt spørsmål fra salen om kostnaden på kurs ved kulturskolen. Flere er av oppfatningen at prisen er for høy – særlig dersom man har flere barn som søker seg til slike kurs eller hvis man som familie ikke har mulighet til å avse slike summer årlig til barnas fortjeneste uten at det går utover andre økonomiske behov.

Venstre sa da og vi gjentar det nå at vi ønsker velkommen en vurdering om nedsettelse av prisen på kulturskoletilbudet. I tillegg kommer vi til å være en sterk forkjemper for at ordningen med opplevelseskortet blir innført her i Marnardal, slik vi har foreslått i valgprogrammet vårt. Blir dette tilfellet vil barna som får tildelt et slikt kort forhåpentligvis kunne bruke det til en plass ved kulturskolen.

Venstre er for en levende og innholdsrik kulturskole. Din stemme vil kunne bidra til at kommunestyret beholder den liberale røsten Venstre stiller med og den kulturfremmende politikken vi har tradisjon for å føre.

Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**