Foreløpig valgresultat

I valg til bystyret fikk Venstre 9 % av stemmene i Vestre Aker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Christian Herzog

Foto: Grethe Bøe-Waal

Vi hadde håpet på bedre enn 9%, men leder Christian Herzog er ikke veldig skuffet. Det kunne gått vesentlig verre. Vi hadde bare litt over 7% av forhåndsstemmene, så vi har steget bra i løpet av valgkampen. Det betyr at vi har gjort en god valgkamp i bydelen. Får vi inn 2 i bydelsutvalget skal jeg si meg veldig fornøyd med resultatet også.

Fabianeffekten var veldig sterk hos oss, jeg må ha snakket med minst 50 velgere som var bekymret for hva som skulle skje med Fabian om de stemte Venstre. Så kan man bare tenke seg hvor mange vi ikke har fått snakket med.

Det har vært en høyrestorm i bydelen.
Høyre gikk frem med 14 % og ligger nå over 60 %. AP har også gjort det godt. Det er de to partiene vi i all hovedsak utveksler velgere med, så at vi klarer oss såpass bra når begge de gjør det godt, er en god prestasjon

Her er resultatene i kommunestyrevalget fra våre kretser, tatt fra NRK sine nettsider:

Hovseter V
9,3 %(+0.0)
Ris V
9,2 %(-4.4)
Huseby V
9,4 %(-3.8)
Vinderen V
9,7 %(-2.9)
Grindbakken V
6,8 %(-3.5)
Slemdal V
8,3 %(-5.0)
Persbråten V
10,6 %(-8.2)
Bogstad V
10,8 %(-3.4)
Svendstuen V
8,1 %(-3.1)
Sørkedalen V
6,6 %(-4.0)

Resultatet fra valg av bydelsutvalg (BU) kommer neste uke. Mange stemmer forskjellig i bystyre/kommunestyrevalg og bydelsutvalgvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**