Stor Venstreframgang i Voss!

Venstre i Voss gjekk fram frå 7,8% til 11%, og frå 3 til 5 repr, i kommunestyret. Eit veldig fint resultat, seier listetopp Torstein Gunnarson, og takkar alle som har bidratt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dei faste representantane blir som oppførte på vallista; dvs Torstein Gunnarson, Knut Olav Nestås, Anne-Jorunn Ryum Møen, Rolf Abrahamsen, og Jorunn Ytrefjord.

1 vararepr. er også som på lista, dvs. Erik Røthe Klette. Men så kjem den yngste på lista, Gaute Bøysen Klyve, etter eit langt hopp opp frå oppførde 23.plass. Jostein Vandaskog kjem deretter, mens også dei neste 2 vararepr. ; Hilde Klette og Kolbjørn Blikkås, har rykka mange plassar oppover p.g.a personlege røyster. Dei 3 siste er Yngve Landro, Kåre Ulvund og Ingrid Langen Fjose.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**