Til innhold
Ordførarkandidat Voss Venstre; Jens Håkon Slettemark Birkeland, Foto: Magnus Hundvin

På lag med framtida.

Voss Venstre

Venstre er det sosialliberale partiet i vossapolitikken; me står opp for folk i møtet med systemet, og set folk først. Me i Venstre er særskilt opptekne av miljø og klima, skule og barnehagar, småbedrifter og gründerskap, samt sosialt ansvar og velferd.

Jens Håkon Slettemark Birkeland er vår ordførarkandidat til lokalvalet 2023. Elin Seim er vår heradsstyrerepresentant og 2. kandidat ved valet 2023.

Elin Seim, heradsstyrerepresentant og 2. kandidat til valet 2023
Ordførarkandidat Voss Venstre; Jens Håkon Slettemark Birkeland

Våre hovudsaker:

 • Gründerskap og næringsutvikling

  Voss Venstre jobbar for å gjera kommunen vår attraktiv for gründerskap og innovasjon!

 • Miljø og klima

  Voss Venstre vil at Voss kommune skal vera ein framtidsretta og offensiv miljøkommune!

 • Velferd og sosialt ansvar

  Voss Venstre satsar på gode velferdstenester til dei som treng det mest!

 • Oppvekst og kunnskap

  Voss Venstre vil leggja til rette for gode skular og barnehagar!

 • Kultur

  Voss Venstre ønskjer ei aktiv satsing på kultur!

 • Demokrati og forvaltning

  Voss Venstre vil at Voss kommune skal vera ein open og demokratisk kommune!