Til innhold
Foto: Bodil Reime Sørlie
På lag med framtida.

Voss Venstre

Venstre er det sosialliberale partiet i vossapolitikken; me står opp for folk i møtet med systemet, og set folk først. Me i Venstre er særskilt opptekne av miljø og klima, skule og barnehagar, småbedrifter og gründerskap, samt sosialt ansvar og velferd.

Elin Seim er vår heradsstyrerepresentant.

Våre hovudsaker:

 • Gründerskap og næringsutvikling

  Voss Venstre jobbar for å gjera kommunen vår attraktiv for gründerskap og innovasjon!

 • Miljø og klima

  Voss Venstre vil at Voss kommune skal vera ein framtidsretta og offensiv miljøkommune!

 • Velferd og sosialt ansvar

  Voss Venstre satsar på gode velferdstenester til dei som treng det mest!

 • Oppvekst og kunnskap

  Voss Venstre vil leggja til rette for gode skular og barnehagar!

 • Kultur

  Voss Venstre ønskjer ei aktiv satsing på kultur!

 • Demokrati og forvaltning

  Voss Venstre vil at Voss kommune skal vera ein open og demokratisk kommune!

Nyhetssaker

Flere nyheter