Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret

Valresultatet er klart etter at fintellinga av personrøyster og slengarane er talde. 5 medlemmer er valt og 8 varamedlemmer. Gunnar Osland fekk mest stemmer og er representant nr. 1.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1. Gunnar Osland (2)
2. Bjørn Arne Mjåseth (1)
3. Renate Berg (3)
4. Turid Mattevik (5)
5. Inger Lise Saltskår (19)

Vara:
6. Norvald Gjervik (11)
7. Steinar Bråstad (13)
8. Jostein Grane (21)
9. Kåre Steinar Leknes (17)
10. Linda Ness Rotihaug (27)
11. Einar Alsaker (08)
12. Håvard Søreide Yndestad (24)
13. Katrine Stafsnes Osland (22)

Venstre logo stor


Valresultat alle partia kan du sjå her.

Mandatfordelinga i kommunestyret vart slik:

Høgre – 6 representantar
Venstre – 5 representantar
Det norske Arbeiderparti – 4 representantar
Senterpartiet – 4 representantar
Kristeleg Folkeparti – 2 representantar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**