Til innhold
Venstre sine kandidatar i Askvoll
Foto: Line Rotihaug

Ja til levande fjordar. Nei til gruvedumping!

Askvoll Venstre

Fridom for den einskilde og ansvar for kvarandre er grunntanken i Venstre sin sosial-liberale politikk.
Det ideologiske grunnsynet vårt er tufta på demokratiet som styreform, med vekt på desentralisering, deltaking og ansvar.

Venstre sine politikarar i Askvoll skal vera innbyggjarane sine tillitsvalde, og har såleis plikt til å stå til teneste for alle som bur i kommunen.

Kontaktpersonar

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet