Til innhold
Listekandidatar Askvoll Venstre
Nokre av listekandidatane til Askvoll Venstre.

Ja til levande fjordar. Nei til gruvedumping!

Askvoll Venstre

Fridom for den einskilde og ansvar for kvarandre er grunntanken i Venstre sin sosial-liberale politikk.
Det ideologiske grunnsynet vårt er tufta på demokratiet som styreform, med vekt på desentralisering, deltaking og ansvar.

Venstre sine politikarar i Askvoll skal vera innbyggjarane sine tillitsvalde, og har såleis plikt til å stå til teneste for alle som bur i kommunen.