Styremøte 13. sept

Første styremøte etter valget ble avholdt tirsdag 13. sept. på Melhus rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Deltakere: Kjersti Dalen Stæhli, Lillian Thomassen, Ludvik Rambraut og Ingemund Jordanger fra styret. I tillegg var 2. kandidat Per Agnar Myhr invitert for deltakelse i diskusjonen av resultatene fra kommunevalget.
Monica Grøtte Estenstad hadde meldt fravær pga. reise.

Sak 1: Kommunevalget 2011
Styret disktuerte valgresultatet i Melhus. Oppslutningen om Venstre ble 2,8 %. Dette er en nedgang på 0,2 %, som er skuffende. Sonderinger/forhandlinger innen nytt konstituert kommunestyre vil avklare representasjon i formannsskap og kommitéer. Uavhengig av resultatet her vil Melhus Venstre i større grad søke på profilere partiet og Venstres kjernesaker. Styret har en offensiv holdning og ser positivt på mulighetene for betydelig økt oppslutning frem mot neste valg.

Sak 2: Engasjering av nye medlemmer.
Styret vil aktivt involvere nye medlemmer i politisk arbeid.

Sak 3: Organisasjonsutvikling
Det vil bli arrangert et medlemsmøte mandag 7. november. Hovedtemaet vil være organisasjonsbygging.

Sak 4: Andre møter
Neste styremøte avholdes mandag 24.10 kl. 19-21 på Melhus Rådhus
Årsmøtet avholdes fredag 25.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**