Vi takker våre velgere

Valget er over, og vi vil med dette takke våre velgere. 843 haugesundere hadde Venstre som førstevalg og gav oss sin stemme. Det gav oss 3 representanter i bystyret. Nå skal vi bruke de neste fire årene på å løfte fram god liberal politikk i Haugesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rådhuset

Den nye bystyregruppen består av May Britt Vihovde, Tore Nilsen og Marius Rønnevik. På de første varaplassene kommer Svein Abrahamsen og Sissel Margrete Aakre Bøe. Svein Abrahamsen er også første vararepresentant til fylkestinget.

Til tross for positive signaler fra ulike partier i bystyrets flertall, om ønske om samarbeid med Venstre, ble vi ikke invitert med på reelle politiske drøftelser etter valget. Vi ble kalt inn til samtaler etter at flertallet hadde lagt sine kabaler, og da med det utgangspunkt at Venstre skulle være jokeren som fikk kabalen til å gå opp. En slik B-lags posisjon var aldri aktuelt for oss å akseptere.

Vi konstaterer at Høyre og KrF valgte et samarbeid med Frp, framfor å danne en allianse mellom Høyre og sentrumspartiene. Det er et klart valg som vi ikke har noe problem med å akseptere. Vi ønsket imidlertid ikke å bidra til å løse de interne problemene i flertallet uten å få reell innflytelse over utformingen av politikken de neste fire årene.

På den bakgrunn har Venstre valgt å gå i et valgteknisk samarbeid med de andre opposisjonspartiene. Det betyr at vi sammen med et eller flere partier sikrer at Venstre vil være representert i de fleste store utvalgene, også i den kommende perioden. Den endelige fordelingen er ikke klar ennå, men vi er optimistiske i forhold til at dette skal gi et godt resultat for Venstre.

Vi vil konsentrere oss om våre hovedsaker skole, miljø og velferd, og vi vil også denne perioden presentere egne alternative budsjettforslag. Fokuset for Venstre vil være å redusere låneopptak og renteutgifter, slik at vi både kan gi kommunen et større økonomisk handlingsrom, og sikre viktige tilbud til borgerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**