Brakvalg for Ulstein Venstre

Ulstein Venstre er svært nøgd med det gode valresultatet på 11,9 %, som ga oss tre plassar i kommunestyret. No startar arbeidet med å få gjennomlag i den praktiske politkken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Etter valdagen inngjekk Ulstein Venstre eit valteknisk samarbeid med H, Frp og Sp. Ordførar dei neste fire åra blir Jan Berset frå H, og Frps Knut Erik Engh blir varaordøfrar.

Pål Midtsæther Grødahl – formannskapet

Eldar Knotten – leiar Levekårsutvalet

Hannelore Måseide – medlem Levekårsutvalet

Aase Ulla – medlem Teknisk utval

Pål Midtsæther Grødahl

Foto: Per Eide

Eldar Knotten

Foto: Per Eide

Aase Ulla

Foto: Per Eide

Ulstein Venstre ønskjer å takke alle som stemde på oss, alle som bidro i valkampen og ønskjer Pål, Aase, Eldar og Hannelore lukke til i det vidare arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**