Til innhold
Ordførarkandidat Eldar Knotten saman med Berit Lyngstad (2), Martin H Horn (3), Tor Wilhelm Havåg (4), Britt Opsahl Myrene (5) og partiveteran Eli Skaatun (18)
Foto:Per Eide

På lag med framtida til Ulstein

Ulstein Venstre

Ulstein Venstre er eit sosialliberalt parti. Vi vil jobbe for å gje kvar enkelt ein personleg fridom til å skape sitt eige liv, men kor vi tek ansvar for kvarandre og miljøet. Ulstein Venstre sett folk først.

 • Sats på skulen.

  Born lærer meir når dei har det bra. Ein god skule er ein skule der borna trivast. Alle born fortener lærarar som gir dei høve til å velje eigen framtid.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bur i eit land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjere det lett og billig å leve miljøvenleg

 • Fleire nye arbeidsplassar.

  Det må verte lettare å skape arbeidsplassar der du bur. Venstre støttar gründarar og småbedrifter. Dei som vågar å satse skal ha like rettar som andre arbeidstakarar.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Noregs sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgon, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.

Våre folk