Mange godord på Venstrestand i dag

Mange kom bortom Venstrestanden på Kanalplassen i dag, første laurdag etter kommunevalet med solid Venstreframgang. Aslak Skripeland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Aslak Skripeland

Aslak Skripeland
Foto: Jan Kløvstad

var ansvarleg for standen, der også bystyremedlemene Pål Koren Pedersen og Jan Kløvstad møtte veljarar som hadde mange rosande ord å kome med både om valkampen, innsatsen i bystyret og i forhandlingane etter valet.

Venstre har tatt initiativet til valteknisk samarbeid med Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet for å sikre at fordelinga av arbeidsoppgåver i og på vegner av bystyret blir i tråd med valresultatet.

Pål Koren Pedersen blir formannskapsmedlem og medlem av administrasjonsutvalet med Olaf Bakke, Senterpartiet, som første varamedlem, Jan Kløvstad som andre og Cathrine Høyesen Hall som tredje varamedlem.

Cathrine Høyesen Hall blir medlem i planutvalet og kommuneplanutvalet med Jan Kløvstad som første varamedlem, Olaf Bakke som andre og Pål Koren Pedersen som tredje varamedlem.

Venstre får plass i alle tre fagkomiteane, og vil avklare før 20. oktober kven som skal vere med i kvar komite.

Pål Koren Pedersen blir gruppeleiar og medlem av valnemnda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**