Sentrumspartiene forhandler med Ap og SV

Sentrumspartiene (Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet), Arbeiderpartiet og SV er nå enige om å forsøke å utarbeide en politisk plattform sammen for kommunestyreperioden 2011-2015. Forhandlingene startet mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valg 2011

Foto: valg.no

Den politiske plattformen skal bygge videre på den som ble laget for perioden 2007-2011. Alle partiene har vært fornøyd med samarbeidet i inneværende periode. Forhandlingene om den nye politiske plattformen startet mandag 19. september.

Partiene er enige om å avvente forhandlinger med andre partier til vi har avklart om vi blir enige om en ny politisk plattform. Det skal også forhandles om fordeling av posisjoner i råd og utvalg.

Det understrekes at ingen ting er avklart før alt er avklart! En eventuell ny politisk plattform skal godkjennes av alle partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**