Venstres fylkestingsgruppe på plass

Det har vært stor usikkerhet knyttet til det endelige valgresultatet av fylkestingsvalget i Vestfold. I dag 20. september ble tallene og mandatfordelingen godkjent av fylkesvalgstyret. For Venstre var det en framgang sammenlignet med tallene for 4 år siden, og det beste resultatet partiet har oppnådd ved fylkestingsvalgene i Vestfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Aina Dahl og Kåre Pettersen

Aina Dahl og Kåre Pettersen
Foto: Thor Dahl

Totalt var det 4.604 personer som ga Venstre sin stemme, og det er 722 flere enn ved fylkestingsvalget i 2007. Antall mandater ble derimot ikke endret. Kåre Pettersen (Stokke) og Aina Dahl (Tønsberg) fortsetter å arbeide for Venstres politikk i fylket.

Selv om det var gjort endringer på 1.162 av stemmesedlene avgitt for Venstre, førte ikke dette til endringer i rekkefølgen på kandidatene.

Komplett oversikt med personstemmer for alle på Venstres liste finner du her.

Fylkestingsgruppen fikk denne sammensetningen:

1 Kåre Pettersen, Stokke — innvalgt
2 Aina Dahl, Tønsberg — innvalgt

3 Karin Synnøve Frøyd, Larvik — 1. vara
4 Per Martin Berg, Sande — 2. vara
5 Anne Marie Horntvedt, Sandefjord — 3. vara
6 Thove Bringaker, Holmestrand — 4. vara
7 Hilmar Flatabø, Tønsberg — 5. vara

Forhandlingene om posisjoner og verv etter valget er ikke avsluttet, og vi vil komme tilbake med resultatet av dette mot slutten av denne uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**