— En god avtale for Venstre

Forhandlingsutvalgene i Ap, KrF, SP, SV og V kom i kveld frem til enighet om en avtale om fordeling av verv og politisk plattform for kommunestyreperioden 2011-2015. — Dette er en avtale som sikrer godt gjennomslag for Venstres politikk og som gir Venstre gode posisjoner til å gjennomføre denne politikken, sier Venstres forhandlingsleder Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skedsmo rådhus

Foto: Skedsmo kommune

Boye Bjerkholt fortsetter som varaordfører. Dessuten får partiet lederen av hovedutvalg for kultur, i tillegg til en representant i hovedutvalg for undervisning.

— Den politiske plattformen sikrer godt gjennomslag for Venstres politikk særlig innen skole og miljø. Det viktigste i skolen er flere og bedre lærere, og vi skal gjennomføre tiltak som bringer oss mot de ambisiøse målsetningene i den klima-og energiplanen som ble vedtatt tidligere i år, sier Bjerkholt.

Skedsmo skal kutte sine klimagassutslipp med 30% innen 2020 og 50% innen 2030. Den politiske plattformen slår også fast en nødvendig satsing på å bygge ut omsorgsboliger og sykehjemsplasser, staker ut en tydelig retning i arbeidet innenfor samferdsel, næringspolitikk og by-og stedsutvikling.

— Skedsmo er en av de kommunene i landet som vokser raskest. Det er avgjørende viktig at vi håndterer denne veksten på en god måte. Vi har som mål å ligge i forkant, for å sikre at vi får miljøvennlige transportløsninger, bevarer grønne lunger og fortetter i nærheten av kollektivknutepunktene, sier Bjerkholt.

Den politiske plattformen slår blant annet fast at planlegging for fremtidig utvidelse av t-banenettet til Skedsmo skal igangsettes. Målsettingen er å koble sammen Grorudbanen og Furusetbanen via Lillestrøm, Kjeller, Hvam og Lahaugmoen.

— Trafikkutfordringene kan ikke løses bare ved å bygge flere veier. Vi trenger gode, miljøvennlige løsninger for framtida. Da er det naturlig å tenke skinnegående transport, og det er en prosess som tar lang tid. Derfor må vi starte allerede nå, mener Bjerkholt.

Hele den politiske plattformen og den totale fordelingen av verv i formannskap og hovedutvalgene vil legges ut på denne siden i løpet av kort tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**