Barnevern og seksuelt misbruk av barn på dagsorden

Onsdag 21.september fikk Trondheim Venstre besøk av enhetsleder Solrun Valen for Barne og familietjenesten i midtbyen, og Rachel Vorren fra Senter mot seksuelle overgrep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

overgrep

Foto: nn

Møtet på onsdag er et av flere åpne temamøter som Trondheim Venstre vil holde fremover for å innhente ny kunnskap og innsikt innen ulike politiske tema. Denne gangen ønsket Trondheim Venstre og Trondheim Unge Venstre en dypere innsikt i barnevernets utfordringer i Trondheim og om tema seksuelle overgrep av barn.

– Vi har arrangert slike temamøter i flere år og hensikten er både å øke vår egen kompetanse, lytte og vise at vi bryr oss, sier Ina Spinnangr fra Trondheim Venstre.

Sjelden invitasjon
Enhetsleder Solrun Valen kunne fortelle at dette var første gang i løpet av 16 år at hun har blitt direkte invitert av noen politikere.

– Det forteller at vi politikere ikke har vært aktive nok til å invitere sentrale organisasjoner, bedrifter og personer med kunnskap. Vårt mål er å bli best i Trondheim på akkurat dette. Hvis vi blir best til å lytte, da får vi også mer å bygge politikken på og vi får større troverdighet, mener Spinnangr.

Populært møte
Møte ble så populært at Trondheim Venstre hadde problemer med å få plass til alle. Det kom personer fra Venstre, Unge Venstre og Unge Høyre for å høre hva foredragsholderne ville dele.

– Det som overrasket meg mest er det store antallet som utsettes for seksuelle overgrep, sier Petter Rønning, som er nyvalgt byrådsmedlem.

– Det er skremmende å tenke på når man vet hvor lite dette tema diskuteres. Det er et omfattende og komplekst problem som det ikke finnes enkle løsninger for, men det betyr ikke at vi kan glemme at det er et problem, sier han.

Konkrete innspill
Gruppeleder for Trondheim Venstre og formannskapsmedlem, Jon Gunnes, er enig.

– Rachel fra Senter mot seksuelle overgrep ga oss mye nyttig informasjon, som vi kan bruke både som medmennesker og som politikere. Vi fikk konkrete innspill som vi vil jobbe videre med, både lokalt og nasjonalt.

Trondheim Venstre takker for møtet og gleder oss til mange spennende temamøter fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**